THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3651/TB-ĐHĐNThông báo 3651/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
20/06/2016
2 2192/TB-ĐHĐNThông báo 2192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
27/05/2016
3 2157/TB-ĐHĐNThông báo 2157/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban Cơ quan ĐHĐN Quý II/2016.
Nơi nhận: Thủ trưởng các đơn vị.
24/05/2016
4 2136/TB-ĐHĐNThông báo 2136/TB-ĐHĐN Thông báo về việc sửa đổi nội dung của Quy định thực hiện kéo dài thờigian công tác và chế độ hưu trí.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
24/05/2016
5 2086/TB-ĐHĐNThông báo 2086/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận: Trường ĐHNN; Ban KHTC
18/05/2016
6 2073/TB-ĐHĐNThông báo 2073/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, đơn vị trực thuộc
17/05/2016
7 1126/ĐHĐN-TBThông báo 1126/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
8 1125/ĐHĐN-TBThông báo 1125/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
9 417/TB-ĐHĐNThông báo 417/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Quang Tùng
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
10 406/ĐHĐN-KHCNMTThông báo 406/ĐHĐN-KHCNMT V/v góp ý cho việc ban hành chuẩn đầu ra tin học dành cho sinh viên ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
11 405/TB-ĐHĐNThông báo 405/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Lê Năng Định
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
12 942/ĐHĐN-HTQTThông báo 942/ĐHĐN-HTQT V/v Điều động sinh viên tham gia buổi lễ khai giảng lớp Nhật ngữ
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
13 941/ĐHĐNThông báo 941/ĐHĐN Thông báo lịch thi B1- Đợt 12
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
14 937/TB-ĐHĐNThông báo 937/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài : Phan Đình Hào
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
15 883/TB-ĐHĐNThông báo 883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng lao động: Lê Trang Thư
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
16 882/TB-ĐHĐNThông báo 882/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng lao động: Phan Văn Tiền
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
17 881/TB-ĐHĐNThông báo 881/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng làm việc: Huỳnh Thị Ánh Bình
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
18 880/ĐHĐN-HTQTThông báo 880/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Kathy Denise Wigal, David Benson
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
19 879/ĐHĐN-HTQTThông báo 879/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Janathan Koppell, Christine Buzinde, William Valencia
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
20 878/ĐHĐN-HTQTThông báo 878/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Masato Harada, Junichi Yoshimura, Tomoatsu Inoue, Yuu Funaki
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
21 877/ĐHĐN-HTQTThông báo 877/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Kurihara Yukinori, Ishibashi Mika
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
22 876/ĐHĐN-HTQTThông báo 876/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng:Uusihakala Juho Antinpoika
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
23 875/ĐHĐN-HTQTThông báo 875/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Ojima Mokoto
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
24 874/ĐHĐN-HTQTThông báo 874/ĐHĐN-HTQT V/v đề nghị gia hạn tạm trụ cho lưu học sinh Lào tiếp tục học tập tại Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
25 873/TB-ĐHĐNThông báo 873/TB-ĐHĐN V/v Điều chỉnh, Bổ sung lịch tuần từ ngày 24/02/2014 đến ngày 02/03/2014
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
26 858/ĐHĐN-TĐKTThông báo 858/ĐHĐN-TĐKT V/v Triển trai xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 13 năm 2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
27 857/ĐHĐN-KHTCThông báo 857/ĐHĐN-KHTC V/v giao hạn mức kinh phí hoạt động, văn phòng phẩm năm 2014 cho các Đoàn thể và các Ban chức năng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
28 850/ĐHĐN-SĐHThông báo 850/ĐHĐN-SĐH V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp của lớp cao học liên kết
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
29 836/ĐHĐN-HSSVThông báo 836/ĐHĐN-HSSV V/v thông báo phân công trách nhiệm trong Ban CTHSSV
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
30 813/TB-ĐHĐNThông báo 813/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động làm việc: Đỗ Thế Cường
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
Tìm thấy: 114 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]