THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 1553/TB-ĐHĐNThông báo 1553/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
09/05/2018
92 1525/TB-ĐHĐNThông báo 1525/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Nguyễn Thị Việt Hà.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
07/05/2018
93 1417-1419/TB-ĐHĐNThông báo 1417-1419/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức từ xa tại Thái Nguyên, tại Phú Yên, tại Bình Dương.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
26/04/2018
94 1405/TB-ĐHĐNThông báo 1405/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Đức Bảo.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
24/04/2018
95 1409/TB-ĐHĐNThông báo 1409/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phùng Minh Tùng.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
24/04/2018
96 1370/TB-ĐHĐNThông báo 1370/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT, Trường ĐHSP; Trường ĐH Bình Dương.
23/04/2018
97 1398/TB-ĐHĐNThông báo 1398/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức từ xa tại Đà Nẵng.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
23/04/2018
98 1397/TB-ĐHĐNThông báo 1397/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến.
Nơi nhận: Phát cho thí sinh.
23/04/2018
99 1231/TB-ĐHĐNThông báo 1231/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2018 của ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
18/04/2018
100 1230/TB-ĐHĐNThông báo 1230/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018- Khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT, Trường ĐHSP.
18/04/2018
101 1226/TB-ĐHĐNThông báo 1226/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ V - 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị.
18/04/2018
102 1206/TB-ĐHĐNThông báo 1206/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Xuân Quỳnh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/04/2018
103 1201/TB-ĐHĐNThông báo 1201/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận: Phát cho thí sinh.
16/04/2018
104 1204/TB-ĐHĐNThông báo 1204/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đoàn Như Quỳnh.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
16/04/2018
105 1159/TB-ĐHĐNThông báo 1159/TB-ĐHĐN Thông báo số 2 về việc tổ chức Đại hội Thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ V - 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị.
12/04/2018
106 1149-1150/TB-ĐHĐNThông báo 1149-1150/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Thái Bích Vân, Hạ Đình Trúc.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
11/04/2018
107 1154/TB-ĐHĐNThông báo 1154/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP; Trường Đại học Quảng Nam.
11/04/2018
108 1148/TB-ĐHĐNThông báo 1148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Hoàng Ngọc Minh Hiếu.
Nơi nhận: Ban KHTC.
11/04/2018
109 1138/TB-ĐHĐNThông báo 1138/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/04/2018
110 1126/TB-ĐHĐNThông báo 1126/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/04/2018
111 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Tiến Binh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
06/04/2018
112 1091/TB-ĐHĐNThông báo 1091/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
Nơi nhận: Các trường Mầm non, Tiểu học Đà Nẵng.
05/04/2018
113 1066/TB-ĐHĐNThông báo 1066/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Nguyễn Thị Trinh Lương.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
04/04/2018
114 1074/TB-ĐHĐNThông báo 1074/TB-ĐHĐN Thông báo về quy định mức thu hoạt động tuyển sinh chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Ban ĐT; Hội đồng TSCQ 2018.
04/04/2018
115 1073/TB-ĐHĐNThông báo 1073/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHBK; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
04/04/2018
116 1071/TB-ĐHĐNThông báo 1071/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học 1 năm 2018 - Khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐTl Trường ĐHBK; Trường Đại học KT-CN Cần Thơ.
04/04/2018
117 1036/TB-ĐHĐNThông báo 1036/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Ngô Minh Hoàng.
Nơi nhận: Ban KHTC.
03/04/2018
118 1031-1032/TB-ĐHĐNThông báo 1031-1032/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Thị Thủy, Trương Phạm Ngọc Quyên.
Nơi nhận: Ban Thanh tra.
02/04/2018
119 969/TB-ĐHĐNThông báo 969/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Hoàng Nam.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
27/03/2018
120 962/QDd-ĐHĐNThông báo 962/QDd-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thu Hằng.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
26/03/2018
Tìm thấy: 416 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...