NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 1200/ĐHĐN-HTQT. V/v thông báo đoàn khách nước ngoài

Số ký hiệu  1200/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  03/11/2014
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1200.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1189/TB-ĐHĐNThông báo 1189/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Nguyễn Hứa Đăng Vinh03/10/2014
2 1190/TB-ĐHĐNThông báo 1190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Thiện Nhật Quang 03/10/2014
3 1191/TB-ĐHĐNThông báo 1191/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Hạo Nhiên03/10/2014
4 1192/TB-ĐHĐNThông báo 1192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Đồng Thị Kim Thùy03/10/2014
5 485/TB-ĐHĐNThông báo 485/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2/201402/08/2014
6 486/TB-ĐHĐNThông báo 486/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Trung Kiên02/08/2014
7 490/TB-ĐHĐNThông báo 490/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trần Quang Hưng02/08/2014
8 491/TB-ĐHĐNThông báo 491/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Ngọc Quyết02/08/2014
9 492/TB-ĐHĐNThông báo 492/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc:Trần Thị Ân02/08/2014
10 493/TB-ĐHĐNThông báo 493/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc:Nguyễn Thị Thúy Hằng02/08/2014