DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 6007/ĐHĐH-CSVC Công văn 6007/ĐHĐH-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận: Cửa hàng thể dục thể thao Hùng Vân.
05/10/2016
2 3651/TB-ĐHĐNThông báo 3651/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
20/06/2016
3 2343/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2343/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/06/2016
4 2292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Kim Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/06/2016
5 2279/ĐHĐN-HTQT Công văn 2279/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHKT tổ chức hội thảo về Kinh doanh và Quản lý 2016.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
06/06/2016
6 2232/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2232/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Nguyễn Bá Hội.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/06/2016
7 2190/BC-ĐHĐNBáo cáo 2190/BC-ĐHĐN Báo cáo tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015).
Nơi nhận: Ban Tổ chức Trung ương.
27/05/2016
8 2191/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2191/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/05/2016
9 2192/TB-ĐHĐNThông báo 2192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
27/05/2016
10 2194/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2194/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo kết quả tuyển chọn chủ trì và kinh phí đề tài cấp ĐHĐN 2016.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
27/05/2016
11 2193/KH-ĐHĐNKế hoạch 2193/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai sơ kết công tác đánh giá cán bộ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; Văn phòng Công đoàn ĐHĐN; Văn phòng ĐTN ĐHĐN.
27/05/2016
12 2188/ĐHĐN-TCCB Công văn 2188/ĐHĐN-TCCB Về việc rà soát danh sách viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2017.
Nơi nhận:
26/05/2016
13 2186/ĐHĐN-CSVC Công văn 2186/ĐHĐN-CSVC Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu.
Nơi nhận: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
26/05/2016
14 2185/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2185/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
15 2183/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2183/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
16 2184/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2184/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
17 2182/ĐHĐN-TCCB Công văn 2182/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án năm 2015 tại Ô-xtơ-rây-li-a.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Đào tạo với nước ngoài.
26/05/2016
18 2189/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 2189/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
26/05/2016
19 2180/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2180/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN Đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/05/2016
20 2172/ĐHĐN-HTQT Công văn 2172/ĐHĐN-HTQT Về việc phê duyệt tham gia dự án USAID COMET.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
25/05/2016
21 2173/ĐHĐN-HTQT Công văn 2173/ĐHĐN-HTQT Về việc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Việc làm(Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội).
25/05/2016
22 2175/ĐHĐN-CSVC Công văn 2175/ĐHĐN-CSVC Về việc mua sắm ô tô chuyên dùng theo kế hoạch năm 2016.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt - Anh; Giám đốc Trung tâm ĐTTX.
25/05/2016
23 2177/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 2177/ĐHĐN-PCTĐ Về việc đăng ký Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2015-2016.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT
25/05/2016
24 2179/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2179/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/05/2016
25 2169/ĐHĐN-ĐT Công văn 2169/ĐHĐN-ĐT Về việc liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tại Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải.
Nơi nhận: Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải.
25/05/2016
26 2170/ĐHĐN-CSVC Công văn 2170/ĐHĐN-CSVC Về việc giải trình văn bản số 2985/XSXD-QLQH về phương án điều chỉnh quy hoạch Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
25/05/2016
27 2171/TB-ĐHĐN Công văn 2171/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
25/05/2016
28 2174/ĐHĐN-HTQT Công văn 2174/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Nơi nhận: Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
25/05/2016
29 2178/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2178/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa hoc tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/05/2016
30 2135/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2135/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép năm 2016 và đi nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
Tìm thấy: 1268 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...