NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2279/ĐHĐN-HTQT. Về việc đồng ý cho Trường ĐHKT tổ chức hội thảo về Kinh doanh và Quản lý 2016.

Số ký hiệu  2279/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  06/06/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Hợp tác Quốc tế Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trường ĐHKT.


Download: 2279.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 122/BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 122/BATGT (Số đến 789) Về việc tăng cường đảm bảo TTATGT phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 201606/06/2016
2 1624/BCH-PCT
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 1624/BCH-PCT (Số đến 790) Về việc kêu gọi tham gia hỗ trợ con vật nuôi cho đồng bào nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 201606/06/2016
3 69/ĐHBK-KHCN&HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 69/ĐHBK-KHCN&HTQT (Số đến 791) Về việc cử cán bộ dự Hội nghị Khoa học tại Nhật Bản06/06/2016
4 2244/TB-ĐHĐN
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2244/TB-ĐHĐN Kết luận giao ban công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-201606/06/2016
5 2251/TB-ĐHĐN
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2251/TB-ĐHĐN Kết luận của GĐ ĐHĐN về đầu tư, khai thác CSVC 6 tháng đầu năm 201606/06/2016
6 2254/ĐHĐN-PCTĐ
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2254/ĐHĐN-PCTĐ Tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng năm học 2015-201606/06/2016
7 2568/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2568/BGDĐT-GDĐH (Số đến 793) Về việc thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng06/06/2016
8 199/DS-THPTTP
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 199/DS-THPTTP (Số đến 794) Danh sách cán bộ tham gia phục điểm thi cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 201606/06/2016
9 2339/BGDĐT-KHTC
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2339/BGDĐT-KHTC (Số đến 795) Về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT06/06/2016
10 2535/BGDĐT-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 06/06/2016
Công văn 2535/BGDĐT-TCCB (Số đến 796) Về việc sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số: 5099/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo06/06/2016