QUY CHẾ

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2330/QĐ-ĐHĐNQuy chế 2330/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Thái Ngọc Anh Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/07/2018
2 2044/QĐ-ĐHĐNQuy chế 2044/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 của Trường ĐHNN.
Nơi nhận:
16/05/2016
Tìm thấy: 2 mục  

Chọn trang: [ 1 ]