QUY CHẾ

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1310/QĐ-ĐHĐNQuy chế 1310/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp chứng nhận đào tạo liên tục cho học viên tham dự Hội thảo chuyên đề "Những vấn đề thiết yếu trong nha khoa thẩm mỹ" năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/05/2019
2 224/QĐ-ĐHĐNQuy chế 224/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Hữu Nguyên Xuân.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/01/2019
3 4137/QĐ-ĐHĐNQuy chế 4137/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
4 2330/QĐ-ĐHĐNQuy chế 2330/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Thái Ngọc Anh Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/07/2018
5 2044/QĐ-ĐHĐNQuy chế 2044/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 của Trường ĐHNN.
Nơi nhận:
16/05/2016
Tìm thấy: 5 mục  

Chọn trang: [ 1 ]