NỘI DUNG VĂN BẢN

Quy chế 2044/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 của Trường ĐHNN.

Số ký hiệu  2044/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  16/05/2016
Loại văn bản  Quy chế Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  - Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 2044-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI