NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 3651/TB-ĐHĐN. Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Số ký hiệu  3651/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  20/06/2016
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.


Download: 3651.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2192/TB-ĐHĐNThông báo 2192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.27/05/2016
2 2157/TB-ĐHĐNThông báo 2157/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban Cơ quan ĐHĐN Quý II/2016.24/05/2016
3 2136/TB-ĐHĐNThông báo 2136/TB-ĐHĐN Thông báo về việc sửa đổi nội dung của Quy định thực hiện kéo dài thờigian công tác và chế độ hưu trí.24/05/2016
4 2086/TB-ĐHĐNThông báo 2086/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.18/05/2016
5 2073/TB-ĐHĐNThông báo 2073/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.17/05/2016
6 1200/ĐHĐN-HTQTThông báo 1200/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/11/2014
7 1189/TB-ĐHĐNThông báo 1189/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Nguyễn Hứa Đăng Vinh03/10/2014
8 1190/TB-ĐHĐNThông báo 1190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Thiện Nhật Quang 03/10/2014
9 1191/TB-ĐHĐNThông báo 1191/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Hạo Nhiên03/10/2014
10 1192/TB-ĐHĐNThông báo 1192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Đồng Thị Kim Thùy03/10/2014