NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1610/ĐHĐN-ĐT. Về chế độ ưu tiên của ĐHĐN đối với thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.

Số ký hiệu  1610/ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  10/04/2012
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: quyet_dinh_ve_che_do_uu_tien_cua_DHDN.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 123/QĐ-VP Công văn 123/QĐ-VP Thành lập Hội đồng chấm ĐATN Cao học ngành KHMT22/03/2012
2 1314/SNG
    Số đến: 520

Ngày đến: 04/08/2011
Công văn 1314/SNG 04/08/2011
3 1315/SNG-LSVK
    Số đến: 518

Ngày đến: 03/08/2011
Công văn 1315/SNG-LSVK 03/08/2011
4 263/CÐCNTT
    Số đến: 515

Ngày đến: 02/08/2011
Công văn 263/CÐCNTT 01/08/2011
5 94/KH
    Số đến: 516

Ngày đến: 02/08/2011
Công văn 94/KH 01/08/2011
6 153/BTÐKT
    Số đến: 519

Ngày đến: 04/08/2011
Công văn 153/BTÐKT 01/08/2011
7 259/CÐCNTT
    Số đến: 513

Ngày đến: 02/08/2011
Công văn 259/CÐCNTT 29/07/2011
8 260/CÐCNTT
    Số đến: 514

Ngày đến: 02/08/2011
Công văn 260/CÐCNTT 29/07/2011
9 5003/BGD ÐT-KHTC
    Số đến: 517

Ngày đến: 03/08/2011
Công văn 5003/BGD ÐT-KHTC 28/07/2011
10 405/SNgG-SV
    Số đến: 512

Ngày đến: 01/08/2011
Công văn 405/SNgG-SV 27/07/2011