QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 1048/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1048/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thời điểm nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức: Trần Ngọc Ánh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/04/2018
122 1014/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1014/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Thị Mỹ Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/03/2018
123 973/QĐ-ĐHĐNQuyết định 973/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Trần Thị Thanh Vi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/03/2018
124 970/QĐ-ĐHĐNQuyết định 970/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Khánh Phương.
Nơi nhận: Như Điều 2.
27/03/2018
125 994/QĐ-ĐHĐNQuyết định 994/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức: Nguyễn Tuấn Lâm.
Nơi nhận: Như Điều 2.
27/03/2018
126 965-966/QĐ-ĐHĐNQuyết định 965-966/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/03/2018
127 915/QĐ-ĐHĐNQuyết định 915/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học:Trần Minh Trực.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/03/2018
128 899/QĐ-ĐHĐNQuyết định 899/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Lê Bình An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/03/2018
129 892/QĐ-ĐHĐNQuyết định 892/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHSP đợt 1 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/03/2018
130 874/QĐ-ĐHĐNQuyết định 874/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo: Trần Thanh Liêm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
131 861-867/QĐ-ĐHĐNQuyết định 861-867/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trương Minh Tú, Lê Đình Úy,Nghiêm Văn Bình, Tán Ngọc Lan, Ngô Thị Hoàng Vân, Lê Vũ Khánh Trang, Nguyễn Thị Hồng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
132 860/QĐ-ĐHĐNQuyết định 860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đoàn Ngọc Minh Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/03/2018
133 829/QĐ-ĐHĐNQuyết định 829/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ V-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/03/2018
134 800/QĐ-ĐHĐNQuyết định 800/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo: Nguyễn Lan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/03/2018
135 778-789/QĐ-ĐHĐNQuyết định 778-789/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Lê Văn Phụng, Trần thanh Điệp, Trương Thị Mỹ Phượng, Ngduyeenx Bá Trung, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Trung Hưng, Hồ xuân Tuấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phan Thế Phước Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/03/2018
136 776-777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 776-777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Trần Thị Vi Vân, Nguyễn Xuân Bách.
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2018
137 779/QĐ-ĐHĐNQuyết định 779/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Ngô Phi Mạnh
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/03/2018
138 761/QĐ-ĐHĐNQuyết định 761/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ V năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/03/2018
139 731-735/QĐ-ĐHĐNQuyết định 731-735/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức ngành nghề nghiệp viên chức: Huỳnh Thụy Mỹ Trúc, Lưu Thị Diệu Oanh, Bùi Khánh Linh,Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Đức Huy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/03/2018
140 717/QĐ-ĐHĐNQuyết định 717/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức dnah nghề nghiệp viên chức: Lê Mạnh Linh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/03/2018
141 710/QĐ-ĐHĐNQuyết định 710/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận viên chức: Phan Thị Trà Khúc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2018
142 706/QĐ-ĐHĐNQuyết định 706/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Trần Mạnh Hùng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2018
143 705/QĐ-ĐHĐNQuyết định 705/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phan Ngọc Phước.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2018
144 687-690/QĐ-ĐHĐNQuyết định 687-690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức dnah nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trần Thị Thanh Nhã, Nguyễn Đặng Nguyên Phương, Lê Nguyễn Vân Anh, Lê Thị Hoàng Minh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/02/2018
145 671/QĐ-ĐHĐNQuyết định 671/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Đinh Thị Tèo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/02/2018
146 644/QĐ-ĐHĐNQuyết định 644/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo thạc sĩ: Đinh Nguyễn Khánh Phương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/02/2018
147 610/QĐ-ĐHĐNQuyết định 610/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Cộng đồng Châu Âu trong khuôn khổ Dự án MIRE.
Nơi nhận: Như Điều 3.
12/02/2018
148 607/QĐ-ĐHĐNQuyết định 607/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Đậu Khánh Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/02/2018
149 595/QĐ-ĐHĐNQuyết định 595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đào Thị Hương Duyên.
Nơi nhận: Như Điều 2.
08/02/2018
150 590/QĐ-ĐHĐNQuyết định 590/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Cơ quan ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/02/2018
Tìm thấy: 889 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...