QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Bùi Văn Ga.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
122 450/QĐ-ĐHĐNQuyết định 450/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
123 449/QĐ-ĐHĐNQuyết định 449/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
124 438/QĐ-ĐHĐNQuyết định 438/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức: Phạm Thị Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/02/2018
125 437/QĐ-ĐHĐNQuyết định 437/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Thị Diễm Thư.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/02/2018
126 429/QĐ-ĐHĐNQuyết định 429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên cao học khóa 36 chuyển đại điểm học tập: Lê Văn Vũ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/02/2018
127 408-414/QĐ-ĐHĐNQuyết định 408-414/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự cho: Ngô Nguyễn Bảo Trân, Phạm Thị Kim Liên, Hồ Việt Nghĩa, Mai Phương Thảo, Trần Anh Thi, Hà Lê Anh Dũng, Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
128 407/QĐ-ĐHĐNQuyết định 407/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Minh Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
129 386-388/QĐ-ĐHĐNQuyết định 386-388/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Trần Thanh Nhã, Nguyễn Thị Kim Ánh, Trương Bách Tuệ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2018
130 389/QĐ-ĐHĐNQuyết định 389/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 03 lưu học sinh Lào vào học tại Trường ĐHKT học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
131 382-383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382-383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đinh Thị Hội, Hà Nguyễn Phương Linh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2018
132 393/QĐ-ĐHĐNQuyết định 393/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt danh sách Ban cán sự các lớp sinh hoạt năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
133 375/QĐ-ĐHĐNQuyết định 375/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 03 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/01/2018
134 350/QĐ-ĐHĐNQuyết định 350/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nhà đa năng Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 4.
29/01/2018
135 339/QĐ-ĐHĐNQuyết định 339/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Chương trình văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/01/2018
136 313/QĐ-ĐHĐNQuyết định 313/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành đào tạo: Huỳnh Thị Mỹ Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
25/01/2018
137 307-309/QĐ-ĐHĐNQuyết định 307-309/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức: Đới Phương Thanh, Nguyễn Thị Xuân Dung, Hồ Lan Anh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/01/2018
138 306/QĐ-ĐHĐNQuyết định 306/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Minh Việt.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/01/2018
139 296-298/QĐ-ĐHĐNQuyết định 296-298/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Bá Hội, Trần Văn Huệ, Võ Đình Hợp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/01/2018
140 288/QĐ-ĐHĐNQuyết định 288/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Quách Võ Ngọc Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/01/2018
141 269/QĐ-ĐHĐNQuyết định 269/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Phương Thu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/01/2018
142 240/QĐ-ĐHĐNQuyết định 240/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Hoàng Bảo Lâm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/01/2018
143 248/QĐ-ĐHĐNQuyết định 248/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận 2 thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (ngày thi 02, 03/12/2017).
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/01/2018
144 232-238/QĐ-ĐHĐNQuyết định 232-238/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCNTT, Trương ĐHNN, Trương ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHKT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
12/01/2018
145 220/QĐ-ĐHĐNQuyết định 220/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hồ Sỹ Hảo.
Nơi nhận: Như Điều 2.
12/01/2018
146 212-213/QĐ-ĐHĐNQuyết định 212-213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thôi học của sinh viên: Lê Phước Thu, Nguyễn Anh Đức
Nơi nhận: Như Điều 4.
12/01/2018
147 206-207/QĐ-ĐHĐNQuyết định 206-207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Phan Ngọc Thiết Kế, Nguyễn Hữu Hiển.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/01/2018
148 205/QĐ-ĐHĐNQuyết định 205/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Văn Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/01/2018
149 159-163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 159-163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đỗ Tấn Phúc, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh, Trần Hưng Hải.
Nơi nhận: Như Điều 2.
11/01/2018
150 147-148/QĐ-ĐHĐNQuyết định 147-148/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Quách Thảo Nguyên, Đặng Nguyên Cúc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
Tìm thấy: 839 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...