QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 306/QĐ-ĐHĐNQuyết định 306/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Lê Ngọc Phương Trầm.
Nơi nhận: Như Điều 2.
30/01/2019
122 296/QĐ-ĐHĐNQuyết định 296/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam trình độ đại học.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/01/2019
123 271-272/QĐ-ĐHĐNQuyết định 271-272/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Lê Xứng, Nguyễn Dân.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/01/2019
124 264/QĐ-ĐHĐNQuyết định 264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Phan Ngọc Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/01/2019
125 238/QĐ-ĐHĐNQuyết định 238/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 lưu học sinh Lào vào học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trình độ đại học.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/01/2019
126 233/QĐ-ĐHĐNQuyết định 233/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ họp, tổ chức lễ trong hoạt động quản lý, điều hành tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/01/2019
127 214/QĐ-ĐHĐNQuyết định 214/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Lê Thị Minh Hằng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/01/2019
128 215-219/QĐ-ĐHĐNQuyết định 215-219/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Bùi Văn Ga, Võ Trung Hùng, Phan Bảo An, Cao Xuân Tuấn, Hoàng Hải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/01/2019
129 221-222/QĐ-ĐHĐNQuyết định 221-222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Hồ Phong, Phan Văn An.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/01/2019
130 223/QĐ-ĐHĐNQuyết định 223/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Trần Thị Khánh Hòa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/01/2019
131 168/QĐ-ĐHĐNQuyết định 168/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dân tập sự: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/01/2019
132 187-188/QĐ-ĐHĐNQuyết định 187-188/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập dự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Nam, Lê Quốc Huy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
18/01/2019
133 189-190/QĐ-ĐHĐNQuyết định 189-190/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Thị Ái Lành, Trần Lê Nhật Hoàng
Nơi nhận: Như Điều 2.
18/01/2019
134 191-196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 191-196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Thị Thu, Phạm Chí Nghĩa, Phạm Đức Thiện, Nguyễn Thành Nam, Hà Kim Tiên,Nguyễn Đức Nhơn.
Nơi nhận: Như Điều 2.
18/01/2019
135 64/QĐ-ĐHĐNQuyết định 64/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
136 63/QĐ-ĐHĐNQuyết định 63/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Huỳnh Thái Hưng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
137 62/QĐ-ĐHĐNQuyết định 62/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 01/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
138 31/QĐ-ĐHĐNQuyết định 31/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Thế Vũ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/01/2019
139 18/QĐ-ĐHĐNQuyết định 18/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Xuân Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2019
140 09/QĐ-ĐHĐNQuyết định 09/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối ới nhà giáo: Phan Bảo An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/01/2019
141 4673/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4673/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Viết Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2018
142 4648/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4648/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Nguyễn Văn Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2018
143 4640/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4640/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí: Hồ Thanh Mỹ.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
26/12/2018
144 4614-4632/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4614-4632/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, Trần Ngọc Tú, Phan Ngọc Thuận, Hà Văn Nghiệp, Trần Đình Liêm, Võ Đình Hợp, Nguyễn Đức Huấn, Trần Văn Huệ, Đặng Đình Đề, Trịnh Văn Hưng, Tôn Long Cường, Trần Văn Châu, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Quang Hải, Lê Hồng Sơn, Trần Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thiên Lam, Nguyễn Hoàng Việt
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
145 4574-4613/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4574-4613/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức: Dương Ngọc Pháp, Nguyễn Thị Hiền Linh, Đào Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Giao Tuyền, Đỗ Thị Như Hoa, Bùi Thị Thu Vĩ, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Kiên, Trần Thị Thu Trâm,Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Thị Ngọc Ly, Bùi Thị Hoài, Nguyễn Đình Lục, Phan Bảo An, Phan Huy Quảng, Đinh Thị Mỹ Hạnh,Đỗ Minh Huy, Nguyễn Văn Hân, Phan Văn Minh, Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Trinh Lương, Nguyễn Hữu Tâm Thu, Nguyễn Thị Kim Yến, Huỳnh Lê Minh Châu, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Hiện,Đòa Thị Thanh Phượng, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Văn Cang, Lê Bảo, Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Thu, Tô Thúy Nga, Nguyễn Van Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
146 4526-4573/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4526-4573/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ viên chức: Lê Thị Kim Châu, Đặng Thị Thảo Nhi, Nguyễn Lê Tùng Khánh, Hoàng Thị Nam Giang, Đỗ Thị Thúy Duy, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Anh, Trường Chí Vỹ, hoàng Trọng Lợi, Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Xuân Hiền, Huỳnh Ngọc Thành, Phan Thị Tuyến Trinh, Trương Thị Tú Trinh, Võ Thị Thanh Thảo, Đào Thị Ly Sa, Quách Xuân Quỳnh, Trương Văn Nam, Hồ Ngọc Huy, Ngô Thị Ngọc Hoa,Phạm Thị Ngọc Diệu, Quàng Hòa An, Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Ngô Tấn Vũ, Lê Thị Hải Vân, Phạm Thị Trang, Trần Văn Thành, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Phan Xuân Phong, Nguyễn Phi Hùng, Phan Hồng Sáng, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Võ Thị Thao Ly, Đặng Thị Phương Hà, Trương Phước Minh, Trương Thị Phương Trang, Ngô Xuân Thủy, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Võ Ngọc Hải, Trịnh Quang Thịnh, Nguyễn Biên Cương, Bạch Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Mai.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2018
147 4488/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4488/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành: Nguyễn Thị Như Quỳnh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/12/2018
148 4458-4461/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4458-4461/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đinh Thị Thùy Na, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Ngọc Trà, Nguyễn Ngọc Thắng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/12/2018
149 4386/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4386/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước hời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Phi Lê.
Nơi nhận: Như Điều 2.
18/12/2018
150 4385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Chử Văn Tiệp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2018
Tìm thấy: 1112 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...