NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 949/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Vinh

Số ký hiệu  949/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  25/02/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 949.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 950/QĐ-ĐHĐNQuyết định 950/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thế Nam25/02/2014
2 948/QĐ-ĐHĐNQuyết định 948/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Quang25/02/2014
3 947/QĐ-ĐHĐNQuyết định 947/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Như Chương25/02/2014
4 946/QĐ-ĐHĐNQuyết định 946/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đoàn Công Minh25/02/2014
5 945/QĐ-ĐHĐNQuyết định 945/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân Thắng25/02/2014
6 944/QĐ-ĐHĐNQuyết định 944/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Khởi25/02/2014
7 943/QĐ-ĐHĐNQuyết định 943/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Khiên25/02/2014
8 935/QĐ-ĐHĐNQuyết định 935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học được bảo vệ luận văn 24/02/2014
9 934/QĐ-ĐHĐNQuyết định 934/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Thương 24/02/2014
10 933/QĐ-ĐHĐNQuyết định 933/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Mân24/02/2014