QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 350/QĐ-ĐHĐNQuyết định 350/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình nhà đa năng Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 4.
29/01/2018
182 339/QĐ-ĐHĐNQuyết định 339/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Chương trình văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/01/2018
183 313/QĐ-ĐHĐNQuyết định 313/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành đào tạo: Huỳnh Thị Mỹ Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
25/01/2018
184 307-309/QĐ-ĐHĐNQuyết định 307-309/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức: Đới Phương Thanh, Nguyễn Thị Xuân Dung, Hồ Lan Anh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/01/2018
185 306/QĐ-ĐHĐNQuyết định 306/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Minh Việt.
Nơi nhận: Như Điều 2.
24/01/2018
186 296-298/QĐ-ĐHĐNQuyết định 296-298/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Bá Hội, Trần Văn Huệ, Võ Đình Hợp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/01/2018
187 288/QĐ-ĐHĐNQuyết định 288/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Quách Võ Ngọc Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/01/2018
188 269/QĐ-ĐHĐNQuyết định 269/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Phương Thu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/01/2018
189 240/QĐ-ĐHĐNQuyết định 240/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Hoàng Bảo Lâm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/01/2018
190 248/QĐ-ĐHĐNQuyết định 248/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận 2 thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (ngày thi 02, 03/12/2017).
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/01/2018
191 232-238/QĐ-ĐHĐNQuyết định 232-238/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCNTT, Trương ĐHNN, Trương ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHKT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
12/01/2018
192 220/QĐ-ĐHĐNQuyết định 220/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hồ Sỹ Hảo.
Nơi nhận: Như Điều 2.
12/01/2018
193 212-213/QĐ-ĐHĐNQuyết định 212-213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thôi học của sinh viên: Lê Phước Thu, Nguyễn Anh Đức
Nơi nhận: Như Điều 4.
12/01/2018
194 206-207/QĐ-ĐHĐNQuyết định 206-207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Phan Ngọc Thiết Kế, Nguyễn Hữu Hiển.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/01/2018
195 205/QĐ-ĐHĐNQuyết định 205/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Văn Linh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/01/2018
196 159-163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 159-163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đỗ Tấn Phúc, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh, Trần Hưng Hải.
Nơi nhận: Như Điều 2.
11/01/2018
197 147-148/QĐ-ĐHĐNQuyết định 147-148/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Quách Thảo Nguyên, Đặng Nguyên Cúc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
198 149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Cao Văn Phước.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
199 90/QĐ-ĐHĐNQuyết định 90/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Thành An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
200 132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 22/10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
201 75/QĐ-ĐHĐNQuyết định 75/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2018
202 89/QĐ-ĐHĐNQuyết định 89/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Trần Thị Khánh Hòa.
Nơi nhận: Như Điều 4.
09/01/2018
203 62/QĐ-ĐHĐNQuyết định 62/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 12/10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/01/2018
204 48-49/QĐ-ĐHĐNQuyết định 48-49/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
205 46/QĐ-ĐHĐNQuyết định 46/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018: Lê Ngọc Khánh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
206 34/QĐ-ĐHĐNQuyết định 34/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Đoàn Ngọc Minh Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/01/2018
207 20/QĐ-ĐHĐNQuyết định 20/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Nguyễn Thị Mỹ Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
03/01/2018
208 13/QĐ-ĐHĐNQuyết định 13/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (ngày 02, 03/12/2017).
Nơi nhận: Như Điều 3.
03/01/2018
209 4573/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4573/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/12/2017
210 4572/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4572/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Lê Kim Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
29/12/2017
Tìm thấy: 889 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...