QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 4360/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
182 4355/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4355/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2017-2022.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
183 4348/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4348/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36, ngày 02, 03/12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
184 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc hi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
185 4331/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4331/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công trình Nhà khách phục vụ sinh viên quốc tế Trường ĐHBK - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2017
186 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
187 4322/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4322/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Trần Thị Thanh Mai.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
188 4307/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Trần Phương Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 3
25/12/2017
189 4303-4304/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4303-4304/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/12/2017
190 4299/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4299/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/12/2017
191 4265/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐCNTT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/12/2017
192 4264/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh kết quả xét tuyển hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐCNTT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/12/2017
193 4263/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi bổ sung suất bồi dưỡng hiện vật cho viên chức: Lê Tố Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/12/2017
194 4260/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4260/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Thanh Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/12/2017
195 4233-4244/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4233-4244/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Phan Thanh Hoàng, Nguyễn Diệu Linh, Trần Thị Phương Hà, Trần Hoàng Hiếu, Nguyễn Phương Thảo.Trương Thị Thu Hiền, Thài Vũ Hiền, Nguyễn Trí Bằng, Nguyễn Ngà, Hồ Văn Ly, Lê Thị Thanh Thu, Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/12/2017
196 4245/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4245/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bổ sung hình thức học từ xa vào ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/12/2017
197 4239/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4239/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Trương Thị Thu Hiền.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/12/2017
198 4234/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4234/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Lê Thị Thanh Thu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/12/2017
199 4217/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4217/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo học từ xa ngành Luật tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/12/2017
200 4229/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4229/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thộc học của sinh viên: Nguyễn Trung Từ.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/12/2017
201 4211/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4211/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Ngọc Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
202 4210/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4210/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Thân Vĩnh Dự.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
203 4209/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4209/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cán bộ gia hạn thời gian nghiên cứu tại nước ngoài: Trần Lực Sỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
204 4208/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ: Hồ Thị Thanh Mai.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
205 4207/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài: Lê Thị Phượng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
206 4212/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4212/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ: Nguyễn Tuấn Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2017
207 4203/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4203/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Lê Tuấn Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/12/2017
208 4159-4165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4159-4165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc trả nghiên cứu sinh quá hạn về cơ quan công tác: Dương Anh Hùng, Nguyễn Đăng Quang, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh, Mai Vinh Hòa, Nguyễn Phú Quốc, Cao Đình Hải.
Nơi nhận: Như Điều 2.
12/12/2017
209 4145-4146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4145-4146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên: Nguyễn Viết Anh Tuấn, Lê Thị Hồng Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
11/12/2017
210 4149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHSP-ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
11/12/2017
Tìm thấy: 839 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...