QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 3910-3911/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3910-3911/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cửcán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
182 3907-3909/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3907-3909/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Thị Bích Trâm, Huỳnh Thị Kim Liên, Hồ Văn Quân,
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
183 3906/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3906/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung): Tôn Nữ Trà Mi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
184 3905/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa tập huấn trọng tài và giải môn Aerobic: Nguyễn Thanh Giang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
185 3882/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3882/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Đăng Quốc Chấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2018
186 3858/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung): Hà Lê Như Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
187 3857/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3857/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Lan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
188 3859-3861/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3859-3861/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Hoàng Ngân, Đỗ Minh Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
189 3839/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3839/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trương Công Vũ Hằng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/11/2018
190 3810/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3810/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Vương Thị Bích Thủy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
191 3811/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3811/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trogn hệ thống giáo dục quốc dân tại ĐHĐN giai đoạn 2017-2025.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
192 3817-3818/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3817-3818/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Trương Văn Năm, Phan Thị Tuyết Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
193 3809/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3809/QĐ-ĐHĐN Quyết định vềđiểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38, ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
194 3826/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3826/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Trần Lê Nhật Quang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
195 3769/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3769/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Đinh Trần Trung Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
196 3771-3774/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3771-3774/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Tô Thị Quyên, Phan Minh Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Viết Đức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
197 3788/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3788/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 11-12/2018 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
198 3777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
199 3781-3786/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3781-3786/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hà Thị Hân,Trần Minh Thể, Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Phượng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
200 3789/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3789/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo công tác tại Trung tâm ĐTTX trực thuộc ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
201 3790/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3790/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Thái Hoàng Phong.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
202 3791/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3791/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Bùi Bích Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
203 3763-3764/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3763-3764/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Phạm Thị Hoài Thu, Hồ Thanh Đức.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
204 3787/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3787/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Bá Trung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
205 3749/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3749/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
206 3720/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 7-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Khoa GDTC.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
207 3721-3725/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3721-3725/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Trần Thế Vũ,Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Đức Bảo, Trần Văn Huệ, Nguyễn Quang Giao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
208 3726-3727/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3726-3727/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 8-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
209 3729/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3729/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 58 lưu học sinh Lào và 14 lưu học sinh Campuchia vào học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
210 3730/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3730/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Văn Ổi.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
30/10/2018
Tìm thấy: 1117 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...