QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 3882/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3882/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Đăng Quốc Chấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/11/2018
182 3858/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung): Hà Lê Như Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
183 3857/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3857/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Lan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
184 3859-3861/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3859-3861/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Hoàng Ngân, Đỗ Minh Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2018
185 3839/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3839/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trương Công Vũ Hằng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/11/2018
186 3810/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3810/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Vương Thị Bích Thủy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
187 3811/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3811/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trogn hệ thống giáo dục quốc dân tại ĐHĐN giai đoạn 2017-2025.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
188 3817-3818/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3817-3818/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Trương Văn Năm, Phan Thị Tuyết Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
189 3809/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3809/QĐ-ĐHĐN Quyết định vềđiểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 38, ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
190 3826/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3826/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Trần Lê Nhật Quang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/11/2018
191 3769/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3769/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Đinh Trần Trung Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
192 3771-3774/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3771-3774/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Tô Thị Quyên, Phan Minh Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Viết Đức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
193 3788/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3788/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 11-12/2018 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
194 3777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
195 3781-3787/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3781-3787/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hà Thị Hân,Trần Minh Thể, Nguyễn Hữu Lực, Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Bá Trung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
196 3789/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3789/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên cho các nhà giáo công tác tại Trung tâm ĐTTX trực thuộc ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
197 3790/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3790/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Thái Hoàng Phong.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2018
198 3791/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3791/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Bùi Bích Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
199 3763-3764/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3763-3764/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Phạm Thị Hoài Thu, Hồ Thanh Đức.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
200 3787/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3787/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Bá Trung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2018
201 3749/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3749/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
202 3720/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 7-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Khoa GDTC.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
203 3721-3725/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3721-3725/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Trần Thế Vũ,Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Đức Bảo, Trần Văn Huệ, Nguyễn Quang Giao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
204 3726-3727/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3726-3727/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 8-10/2018 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
205 3729/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3729/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 58 lưu học sinh Lào và 14 lưu học sinh Campuchia vào học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/10/2018
206 3730/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3730/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Văn Ổi.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
30/10/2018
207 3697/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3697/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
208 3684/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3684/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Hồng Lam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
209 3638/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3638/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đinh Thị Ngọc Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/10/2018
210 3610/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3610/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2018
Tìm thấy: 1112 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...