NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 886/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trịnh Ngọc Tú

Số ký hiệu  886/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  24/02/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 886.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 935/QĐ-ĐHĐNQuyết định 935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học được bảo vệ luận văn 24/02/2014
2 934/QĐ-ĐHĐNQuyết định 934/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Thương 24/02/2014
3 933/QĐ-ĐHĐNQuyết định 933/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Mân24/02/2014
4 932/QĐ-ĐHĐNQuyết định 932/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Chu Thị Hoàng Oanh24/02/2014
5 931/QĐ-ĐHĐNQuyết định 931/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thaí Bình24/02/2014
6 930/QĐ-ĐHĐNQuyết định 930/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phan Quốc Lập24/02/2014
7 929/QĐ-ĐHĐNQuyết định 929/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đặng Văn Vạn24/02/2014
8 928/QĐ-ĐHĐNQuyết định 928/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Anh Dũng24/02/2014
9 927/QĐ-ĐHĐNQuyết định 927/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Anh24/02/2014
10 926/QĐ-ĐHĐNQuyết định 926/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Bùi Thanh Hằng24/02/2014