NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 864/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Đinh Ngọc Hiếu

Số ký hiệu  864/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  02/01/4224
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 864.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 863/ĐHĐN-TCCBQuyết định 863/ĐHĐN-TCCB V/v cử cán bộ đi Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản theo Đề án 91102/01/4224
2 865/QĐ-ĐHĐNQuyết định 865/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm mở ngành đào tạo Lịch sử trình độ đại học02/01/4224
3 866/QĐ-ĐHĐNQuyết định 866/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ mở chuyên ngành đào tạo Tiếng Trung du lịch trình độ đại học02/01/4224
4 867/QĐ-ĐHĐNQuyết định 867/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học nước ngoài02/01/4224
5 869/QĐ-ĐHĐNQuyết định 869/QĐ-ĐHĐN V/v tặng Giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện02/01/4224
6 870/QĐ-ĐHĐNQuyết định 870/QĐ-ĐHĐN V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cán bộ viên chức ĐHĐN lần thứ III-201402/01/4224
7 872/KLGB-CQĐHĐNQuyết định 872/KLGB-CQĐHĐN Kết luận giao ban cơ quan Đại học Đà Nẵng tháng 02/201402/01/4224
8 855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 855/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học Tiến sĩ tại nước ngoài: Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh02/01/4221
9 856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 856/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học tại Cộng hòa Pháp: TS.Đặng Văn Mỹ02/01/4221
10 859/ĐHĐN-TĐKTQuyết định 859/ĐHĐN-TĐKT V/v Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 201402/01/4221