NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 844/ĐHĐN-KHTC. V/v giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014

Số ký hiệu  844/ĐHĐN-KHTC Ngày ban hành  02/01/4221
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 844.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 840/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 840/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
2 841/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 841/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
3 842/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 842/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
4 843/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 843/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
5 852/QĐ-ĐHĐNQuyết định 852/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Hoàng Công Huân02/01/4221
6 853/QĐ-ĐHĐNQuyết định 853/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Phạm Văn Tuấn02/01/4221
7 854/QĐ-ĐHĐNQuyết định 854/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Lê Kim Hùng02/01/4221
8 855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 855/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học Tiến sĩ tại nước ngoài: Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh02/01/4221
9 856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 856/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học tại Cộng hòa Pháp: TS.Đặng Văn Mỹ02/01/4221
10 859/ĐHĐN-TĐKTQuyết định 859/ĐHĐN-TĐKT V/v Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 201402/01/4221