NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 840/QĐ-ĐHĐN-ĐT. V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Số ký hiệu  840/QĐ-ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  02/01/4221
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 840.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 841/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 841/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
2 842/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 842/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
3 843/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 843/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long02/01/4221
4 844/ĐHĐN-KHTCQuyết định 844/ĐHĐN-KHTC V/v giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 201402/01/4221
5 852/QĐ-ĐHĐNQuyết định 852/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Hoàng Công Huân02/01/4221
6 853/QĐ-ĐHĐNQuyết định 853/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Phạm Văn Tuấn02/01/4221
7 854/QĐ-ĐHĐNQuyết định 854/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Lê Kim Hùng02/01/4221
8 855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 855/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học Tiến sĩ tại nước ngoài: Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh02/01/4221
9 856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 856/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học tại Cộng hòa Pháp: TS.Đặng Văn Mỹ02/01/4221
10 859/ĐHĐN-TĐKTQuyết định 859/ĐHĐN-TĐKT V/v Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 201402/01/4221