NỘI DUNG VĂN BẢN

Báo cáo 310/ĐHĐN-ĐT. V/v báo cáo số lượng, thời gian nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2014

Số ký hiệu  310/ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  21/01/2014
Loại văn bản  Báo cáo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 310.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 229/BC-ĐHĐNBáo cáo 229/BC-ĐHĐN Tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư năm 2013 tại Đại học Đà Nẵng16/01/2014
2 470/BGDĐT-GDĐH
    Số đến: 24

Ngày đến: 25/01/2013
Báo cáo 470/BGDĐT-GDĐH Báo cáo danh sách cán bộ quản lý và giảng viên là công dân nước ngoài tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam23/01/2013
3 570/BGDĐT-KHTC
    Số đến: 22

Ngày đến: 25/01/2013
Báo cáo 570/BGDĐT-KHTC Nhắc nộp báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013
Ngày hạn xử lý: 31/01/2013
23/01/2013
4 7686Báo cáo 7686 28/08/2012