NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 5036/TTr-ĐHĐN. Tờ trình thẩm địnhvà phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Số ký hiệu  5036/TTr-ĐHĐN Ngày ban hành  28/03/2015
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  - Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: cv00-307.docx

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1578/ĐHĐN-ĐT Công văn 1578/ĐHĐN-ĐT Về việc đề nghị cho phép tiếp tục liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Trà Vinh.27/03/2015
2 1579/ĐHĐN-TCCB Công văn 1579/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức tự ý nghỉ việc và đi nước ngoài.27/03/2015
3 1580/ĐHĐN-TCCB Công văn 1580/ĐHĐN-TCCB Về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho viên chức.27/03/2015
4 1581/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1581/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc thuyết minh hồ sơ thành lập Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục ĐHĐN.27/03/2015
5 1582/TB-ĐHĐN Công văn 1582/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học - Đợt 19, tại Đà Nẵng.27/03/2015
6 1583/ĐHĐN-ĐT Công văn 1583/ĐHĐN-ĐT Về việc thẩm định điều kiện thực tế mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.27/03/2015
7 1584/ĐHĐN-TCCB Công văn 1584/ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.27/03/2015
8 1585/QĐ-ĐHĐN Công văn 1585/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.27/03/2015
9 1586/QĐ-ĐHĐN Công văn 1586/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.27/03/2015
10 1587/QĐ-ĐHĐN Công văn 1587/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.27/03/2015