CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 2847-2849/ĐHĐN-HTQT Công văn 2847-2849/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/08/2018
62 2845/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2845/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký xét duyệt và công nhận sáng kiến năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
21/08/2018
63 2826-2827/ĐHĐN-HTQT Công văn 2826-2827/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
20/08/2018
64 2817-2820/ĐHĐN-HTQT Công văn 2817-2820/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
17/08/2018
65 2811/ĐHĐN-HTQT Công văn 2811/ĐHĐN-HTQT Về việc cung cấp danh sách cán bộ, giảng viên sinh viên tham gia Dự án Sakura.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
16/08/2018
66 2795/ĐHĐN-HTQT Công văn 2795/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức buổi giảng dạy cho giảng viên, sinh viên Khoa Môi trường.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Phòng KHCN&HTQT; Khoa Môi trường.
15/08/2018
67 2794/ĐHĐN-HTQT Công văn 2794/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức buổi giảng dạy cho giảng viên, sinh viên Trường ĐHKT.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Phòng KH&HTQT.
15/08/2018
68 2786/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2786/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Cơ quan năm 2018.
Nơi nhận: Các Văn phòng và ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
15/08/2018
69 2742/ĐHĐN-CSVC Công văn 2742/ĐHĐN-CSVC Về việc họp giao ban công tác cơ sở vật chất năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc
13/08/2018
70 2743-2745/ĐHĐN-HTQT Công văn 2743-2745/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
13/08/2018
71 2698-2700/ĐHĐN-HTQT Công văn 2698-2700/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
08/08/2018
72 2678/ĐHĐN-HTQT Công văn 2678/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
07/08/2018
73 2668/ĐHĐN-HTQT Công văn 2668/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
07/08/2018
74 2667/ĐHĐN-HTQT Công văn 2667/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo số lượng LHS Lào tạm trú tại Ký túc xá các trường năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc.
07/08/2018
75 2666/ĐHĐN-HTQT Công văn 2666/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo số lượng LHS Lào dự kiến học chuyên ngành năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHNN; Trường ĐHSP; Khoa Y Dược.
07/08/2018
76 2647/ĐHĐN-ĐT Công văn 2647/ĐHĐN-ĐT Về việc treo băng rôn quảng cáo tuyển sinh SĐH khóa 38.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
02/08/2018
77 2623-2625/ĐHĐN-HTQT Công văn 2623-2625/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
31/07/2018
78 2603-2606/ĐHĐN-HTQT Công văn 2603-2606/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
30/07/2018
79 2599/ĐHĐN-KYD Công văn 2599/ĐHĐN-KYD Về việc điều chỉnh lộ trình xe bus tại địa điểm Khoa Y Dược - ĐHĐN.
Nơi nhận: Giám đốc sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng; Công ty xe buýt Quảng An 1.
30/07/2018
80 2594/ĐHĐN-VP Công văn 2594/ĐHĐN-VP Về việc xin cung cấp điện ưu tiên.
Nơi nhận: Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
27/07/2018
81 2583/ĐHĐN-HTQT Công văn 2583/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo bổ sung đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
26/07/2018
82 2561-2563/ĐHĐN-HTQT Công văn 2561-2563/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
25/07/2018
83 2532-2534/ĐHĐN-HTQT Công văn 2532-2534/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
23/07/2018
84 2372-2374/ĐHĐN-HTQT Công văn 2372-2374/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/07/2018
85 2391/ĐHĐN-HTQT Công văn 2391/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
16/07/2018
86 2363/ĐHĐN-TCCB Công văn 2363/ĐHĐN-TCCB Về việc tổ chức gặp mặt CCVC và NLĐ nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
13/07/2018
87 2332/ĐHĐN-VP Công văn 2332/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định văn hóa công sở Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh các VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
10/07/2018
88 2256/ĐHĐN-HTQT Công văn 2256/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/07/2018
89 2219/ĐHĐN-HTQT Công văn 2219/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
03/07/2018
90 2169/ĐHĐN-HTQT Công văn 2169/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của lưu học sinh nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
28/06/2018
Tìm thấy: 6490 mục   / 217 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...