NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 5668/QĐ-ĐHĐN. Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành quy phạm nội bộ.

Số ký hiệu  5668/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  30/09/2014
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 5668-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 5669/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 5669/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc thực hiện công văn số 1946/ĐTNN về kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.30/09/2014
2 5670/ĐHĐN-HTQT Công văn 5670/ĐHĐN-HTQT Thông báo học bổng song phương bỉ của Chính phủ Bỉ cho cán bộ, giảng viên.30/09/2014
3 5671/ĐHĐN-ĐT Công văn 5671/ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát năng lực đào tạo theo ngành/ chuyên ngành.30/09/2014
4 5668/QĐ-ĐHĐN Công văn 5668/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành quy phạm nội bộ.30/09/2014
5 147/ĐHBK-HCTH
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 147/ĐHBK-HCTH (Số đến 825) Về việc cử cán bộ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 (đợt 2)29/09/2014
6 224/CV-ĐANN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 224/CV-ĐANN (Số đến 826) Về việc đôn đốc nộp báo cáo29/09/2014
7 1946/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 1946/ĐTVNN (Số đến 827) Về việc kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài29/09/2014
8 1946/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 1946/ĐTVNN (Số đến 827) Về việc kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài29/09/2014
9 5301/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 5301/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 828) Về việc trả lời phỏng vấn qua mạng29/09/2014
10 5301/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 5301/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 828) Về việc trả lời phỏng vấn qua mạng29/09/2014