NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 5597/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học sinh khóa tuyển sinh năm 2012 tại khoa Y Dược hình thức đào tạo chính quy

Số ký hiệu  5597/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/09/2014
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 5597.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 147/ĐHBK-HCTH
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 147/ĐHBK-HCTH (Số đến 825) Về việc cử cán bộ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 (đợt 2)29/09/2014
2 224/CV-ĐANN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 224/CV-ĐANN (Số đến 826) Về việc đôn đốc nộp báo cáo29/09/2014
3 1946/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 1946/ĐTVNN (Số đến 827) Về việc kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài29/09/2014
4 1946/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 1946/ĐTVNN (Số đến 827) Về việc kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài29/09/2014
5 5301/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 5301/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 828) Về việc trả lời phỏng vấn qua mạng29/09/2014
6 5301/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 5301/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 828) Về việc trả lời phỏng vấn qua mạng29/09/2014
7 3479/BKHCN-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 3479/BKHCN-TCCB (Số đến 829) Về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập29/09/2014
8 32802/SHTT-NH2
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 32802/SHTT-NH2 (Số đến 830) Về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp lệ phí29/09/2014
9 710/CSPC&CC(HDCĐPC)
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 710/CSPC&CC(HDCĐPC) (Số đến 831) Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC29/09/2014
10 1705/SNG-LTĐN
    Số đến:

Ngày đến: 29/09/2014
Công văn 1705/SNG-LTĐN (Số đến 832) Về việc cung cấp thông tin về cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị APEC 201729/09/2014