NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 227/ĐHĐN-HTQT. Về việc hủy thẻ tạm trú của người nước ngoài.

Số ký hiệu  227/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  13/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 227-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 6237, 6238, 6239, 6240/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 6237, 6238, 6239, 6240/QĐ-BGDĐT (Số đến 57, 58, 59, 60) Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức13/01/2016
2 45/BGDĐT-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 45/BGDĐT-TCCB (Số đến 61) Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP13/01/2016
3 51/BGDĐT-TĐKT
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 51/BGDĐT-TĐKT (Số đến 62) Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-201613/01/2016
4 07/TT-CĐCNTT
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 07/TT-CĐCNTT (Số đến 63) Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí bổ sung năm 201513/01/2016
5 01/TTr-HNM
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 01/TTr-HNM (Số đến 64) Tờ trình về việc xin hỗ trợ vật chất để giúp đỡ cho người mù trong dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 201613/01/2016
6 1596/TB-HCQG
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 1596/TB-HCQG (Số đến 65) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 201613/01/2016
7 1597/TB-HCQG
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 1597/TB-HCQG (Số đến 66) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 201613/01/2016
8 1598/TB-HCQG
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 1598/TB-HCQG (Số đến 67) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 theo đề án 91113/01/2016
9 118/BGDĐT-VP
    Số đến:

Ngày đến: 13/01/2016
Công văn 118/BGDĐT-VP (Số đến 69) Về việc mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ triệu tập hội nghị13/01/2016
10 213/QĐ-ĐHĐN Công văn 213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ giam gia khóa bồi dưỡng về "Giải phẫu học".13/01/2016