NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 264/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.

Số ký hiệu  264/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  18/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 264-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 140/BGDĐT-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 140/BGDĐT-TCCB (Số đến 82) Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy18/01/2016
2 02/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 02/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH (Số đến 83) Về việc tư vấn TS CĐ, ĐH năm 201618/01/2016
3 03/DBĐHNT
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 03/DBĐHNT (Số đến 84) Về việc đăng ký chỉ tiêu phân bổ học sinh DBĐH năm học 2016-201718/01/2016
4 03/DBĐHNT
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 03/DBĐHNT (Số đến 85) Về việc đăng ký chỉ tiêu phân bổ học sinh DBĐH năm học 2016-201718/01/2016
5 33/T32-SĐH
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 33/T32-SĐH (Số đến 86) Về việc chuẩn đầu ra tiếng Anh cho lớp Cao học liên kết với Đại học Đà Nẵng18/01/2016
6 2377/IIG-MKT
    Số đến:

Ngày đến: 18/01/2016
Công văn 2377/IIG-MKT (Số đến 87) Về việc phối hợp tổ chức Lễ phát động và đăng cai địa điểm tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 201618/01/2016
7 261/QĐ-ĐHĐN Công văn 261/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.18/01/2016
8 262/QĐ-ĐHĐN Công văn 262/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chỉnh trình độ đào tạo.18/01/2016
9 263/QĐ-ĐHĐN Công văn 263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.18/01/2016
10 265/QĐ-ĐHĐN Công văn 265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực tế các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc.18/01/2016