NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 347/QĐ-ĐHĐN. "Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.

Số ký hiệu  347/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  20/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 334/ĐHĐN-ĐT Công văn 334/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai kế hoạch tổ chức tuyển sinh SĐH, liên thông và VLVH đợt 1 năm 2016.20/01/2016
2 335/ĐHĐN-ĐT Công văn 335/ĐHĐN-ĐT Về việc kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao.20/01/2016
3 336/QĐ-ĐHĐN Công văn 336/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.20/01/2016
4 337/ĐHĐN-ĐT Công văn 337/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký chỉ tiêu dự bị đại học.20/01/2016
5 338/QĐ-ĐHĐN Công văn 338/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.20/01/2016
6 339/ĐHĐN-CSVC Công văn 339/ĐHĐN-CSVC Về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy.20/01/2016
7 340/ĐHĐN-HTQT Công văn 340/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học tại Nhật Bản.20/01/2016
8 341/ĐHĐN-HTQT Công văn 341/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.20/01/2016
9 342/KH-ĐHĐN Công văn 342/KH-ĐHĐN Kế hoạch đánh giá và lấy thư giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc ĐHĐN, nhiệm kỳ 2015-2020.20/01/2016
10 189/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 19/01/2016
Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 88) Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học19/01/2016