NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 382/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc điều chỉnh tên lưu học sinh Lào.

Số ký hiệu  382/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  26/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 382-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 378/ĐHĐN-KHTC Công văn 378/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị chuyển kinh phí bổ sung cho 02 LHS Lào diện thành phố tài trợ năm học 2014-2015.26/01/2016
2 379/ĐHĐN-KHTC Công văn 379/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị chuyển kinh phí cho 164 LHS Lào diện thành phố tài trợ năm học 2015-2016.26/01/2016
3 380/QĐ-ĐHĐN Công văn 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.26/01/2016
4 381/QĐ-ĐHĐN Công văn 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.26/01/2016
5 383/ĐHĐN-KYD Công văn 383/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tập và thực tế tốt nghiệp.26/01/2016
6 384/ĐHĐN-KYD Công văn 384/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tập.26/01/2016
7 385/ĐHĐN-KYD Công văn 385/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tế tốt nghiệp.26/01/2016
8 386/HĐKHĐT Công văn 386/HĐKHĐT Hợp đồng cho sinh viên đến thực tế tốt nghiệp taijcow sở năm 2015-2016.26/01/2016
9 387/HĐKHĐT Công văn 387/HĐKHĐT Hợp đồng kết hợp Viện - Trường năm học 2015-2016.26/01/2016
10 388/ĐHĐN-CSVC Công văn 388/ĐHĐN-CSVC Về việc tiếp nhận phần mềm thuộc Đềán Ngoại ngữ Quốc gia 2020.26/01/2016