NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 614/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.

Số ký hiệu  614/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 614-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 214/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 214/QĐ-BGDĐT (số đến 127) Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức29/01/2016
2 70/BB-ĐHNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 70/BB-ĐHNN (Số đến 129) Biên bản họp Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020" Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN29/01/2016
3 75/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 75/ĐHBK-ĐT (Số đến 130) Về việc hỗ trợ thực hiện đề án liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ giữa trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Quy Nhơn29/01/2016
4 107/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 107/ĐHBK-ĐT (Số đến 131) Về việc hỗ trợ thực hiện đề án liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ giữa trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Nha Trang29/01/2016
5 58/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 58/ĐHNN-ĐT (Số đến 125) Về việc điều chỉnh thông tin học viên29/01/2016
6 208/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 208/QĐ-BGDĐT (Số đến 120) Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo29/01/2016
7 15/KH-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 15/KH-BATGT (Số đến 121) Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác An toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng29/01/2016
8 178/HDCĐPC(KT)
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 178/HDCĐPC(KT) (Số đến 122) Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp29/01/2016
9 120/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 120/ĐHBK-ĐT (số đến 123) Về việc chuyển đổi ngành học29/01/2016
10 121/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/01/2016
Công văn 121/ĐHBK-ĐT (số đến 124) Về việc đề xuất phương án tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp Chương trình PFIEV29/01/2016