NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 679/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc chi suất phúc lợi nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.

Số ký hiệu  679/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  15/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 679-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 368/BGDĐT-KHTC
    Số đến:

Ngày đến: 15/02/2016
Công văn 368/BGDĐT-KHTC (Số đến 173) Về việc đôn đốc ghi thu, ghi chi vốn viện trợ, vay nợ niên độ 201515/02/2016
2 59/SKHCN-QLKH
    Số đến:

Ngày đến: 15/02/2016
Công văn 59/SKHCN-QLKH (số đến 174) Về việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 515/02/2016
3 846/UBND-TH
    Số đến:

Ngày đến: 15/02/2016
Công văn 846/UBND-TH (Số đến 175) Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 202515/02/2016
4 265/SNG-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 15/02/2016
Công văn 265/SNG-HTQT (Số đến 176) Về việc thông tin học bổng Đài Loan15/02/2016
5 1278-1292/ĐHĐN-KHTC Công văn 1278-1292/ĐHĐN-KHTC Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.11/02/2016
6 255/SLĐTBXH-BTXH
    Số đến:

Ngày đến: 05/02/2016
Công văn 255/SLĐTBXH-BTXH (Số đến 169) Về việc bố trí cho thuê căn hộ chung cư đối với cán bộ giảng viên05/02/2016
7 267/SNG-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 05/02/2016
Công văn 267/SNG-HTQT (Số đến 170) Về việc đoàn Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao05/02/2016
8 139/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 04/02/2016
Công văn 139/ĐHBK-ĐT (Số đến 161) Về việc đề xuất phương án xét tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp Chương trình PFIEV04/02/2016
9 11/HĐCDGSNN
    Số đến:

Ngày đến: 04/02/2016
Công văn 11/HĐCDGSNN (Số đến 162) Về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 201604/02/2016
10 39/DQ-HL
    Số đến:

Ngày đến: 04/02/2016
Công văn 39/DQ-HL (Số đến 164) Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 96/2015/TT-BQP và Thông tư số 02/2016/TT-BQP04/02/2016