NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 714/ĐHĐN-TCCB. Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Malaysia.

Số ký hiệu  714/ĐHĐN-TCCB Ngày ban hành  18/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 714-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 04/BCHQS
    Số đến:

Ngày đến: 18/02/2016
Công văn 04/BCHQS (Số đến 184) Về việc cử chiến sĩ tham gia luyện tập đội hình dự Lễ ra quân huấn luyện năm 201618/02/2016
2 05/CV-BCHQS
    Số đến:

Ngày đến: 18/02/2016
Công văn 05/CV-BCHQS (Số đến 185) Về việc đóng kinh phí hoạt động Cụm tự vệ khối HCSN năm 201618/02/2016
3 712/QĐ-ĐHĐN Công văn 712/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài.18/02/2016
4 713/ĐHĐN-TCCB Công văn 713/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Bỉ.18/02/2016
5 715/QĐ-ĐHĐN Công văn 715/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.18/02/2016
6 717/ĐHĐN-TCCB Công văn 717/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.18/02/2016
7 718/TB-ĐHĐN Công văn 718/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triển khai kế hoạch năm 2016.18/02/2016
8 719/ĐHĐN-TCCB Công văn 719/ĐHĐN-TCCB Về việc cử Giám đốc ĐHĐN đi công tác tại nước ngoài.18/02/2016
9 720/QĐ-ĐHĐN Công văn 720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.18/02/2016
10 721/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 721/ĐHĐN-KHCNMT Về việc báo cáo thống kê về KHCN năm 2015.18/02/2016