NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 744QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn thông - Điện - Nhiệt - Toán - Vật lý.

Số ký hiệu  744QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  19/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 744-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 497/BC-PCT
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 497/BC-PCT (Số đến 190) Báo cáo Công tác tuyên huấn tháng 02 năm 201619/02/2016
2 37/GMTH
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 37/GMTH (Số đến 191) Giấy mời tham gia hội nghị19/02/2016
3 1101/KH-UBND
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 1101/KH-UBND (Số đến 192) Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016"19/02/2016
4 697/SVHTTDL-NSVHGĐ
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 697/SVHTTDL-NSVHGĐ (Số đến 193) Về việc chế độ báo cáo định kỳ "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016"19/02/2016
5 162/SKHĐT-XTĐT
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 162/SKHĐT-XTĐT (Số đến 194) Về việc mời tham gia viết bài xây dựng Kỷ yếu phục vụ hội thảo19/02/2016
6 530/HD-PCT
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 530/HD-PCT (số đến 189) Hướng dẫn tổ chức phát động đợt thi đua đột kích "Vững bước dưới ngọn cờ Quyết thắng"19/02/2016
7 158/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 158/ĐHBK-ĐT (Số đến 187) Về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính khóa 2919/02/2016
8 191/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 19/02/2016
Công văn 191/TTr-ĐHKT (Số đến 188) Tờ trình về việc công nhận thí sinh thuộc đối tượng bảo lưu kết quả trúng tuyển kỳ thi ngày 20, 21/12/2014, trúng tuyển đại học bằng 2 hệ vừa làm vừa học kỳ thi tháng 12/201519/02/2016
9 735/QĐ-ĐHĐN Công văn 735/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.19/02/2016
10 736/QĐ-ĐHĐN Công văn 736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.19/02/2016