NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 839/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép cán bộ thay đổi cơ sở và chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.

Số ký hiệu  839/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  23/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 839-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 174/TTr-ĐHNN
    Số đến:

Ngày đến: 23/02/2016
Công văn 174/TTr-ĐHNN (Số đến 203) Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương kinh phí đầu tư Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Cơ sở 131 Lương Nhữ Hộc thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng23/02/2016
2 1152 CV/TĐTN
    Số đến:

Ngày đến: 23/02/2016
Công văn 1152 CV/TĐTN (Số đến 204) Về việc tổ chức HMNĐ đợt 1 năm 201623/02/2016
3 321/SNG-LSVK
    Số đến:

Ngày đến: 23/02/2016
Công văn 321/SNG-LSVK (Số đến 205) Về việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền ký cấp, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu23/02/2016
4 606/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 23/02/2016
Công văn 606/BGDĐT-GDĐH (Số đến 206) Về việc góp ý Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng23/02/2016
5 837/QĐ-ĐHĐN Công văn 837/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán đi học lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung.23/02/2016
6 838/QĐ-ĐHĐN Công văn 838/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán đi học lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung.23/02/2016
7 840/ĐHĐN-TCCB Công văn 840/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Hàn Quốc.23/02/2016
8 841/QĐ-ĐHĐN Công văn 841/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.23/02/2016
9 842/ĐHĐN-HTQT Công văn 842/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh là tình nguyện viên quốc tế của chương trình Fulbright.23/02/2016
10 843/TB-ĐHĐN Công văn 843/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.23/02/2016