NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1091/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Số ký hiệu  1091/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1091-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 113/ĐHSP-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 113/ĐHSP-ĐT (Số đến 225) Về việc đề nghị ra Quyết định giao đề tài cho học viên cao học29/02/2016
2 372/SNG-LSVK
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 372/SNG-LSVK (Số đến 224) Về việc chương trình xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng do Công ty Selfwing Việt Nam tổ chức.29/02/2016
3 17/ĐHBK-KHCN&HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 17/ĐHBK-KHCN&HTQT (Số đến 226) Về việc hỗ trợ thủ tục tiếp nhận trợ giảng Tiếng Anh Fulbright.29/02/2016
4 187/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 187/ĐTVNN (Số đến 227) Về việc thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam 2016.29/02/2016
5 453/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 453/QĐ-BGDĐT (Số đến 228) Quyết định về việc giao đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017.29/02/2016
6 630/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 630/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 229) Về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017.29/02/2016
7 480/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 480/QĐ-BGDĐT (Số đến 230) Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.29/02/2016
8 102/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 102/TTr-ĐHSP (Số đến 231) Tờ trình về việc đề nghị ra nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để về hưu.29/02/2016
9 1075/QĐ-ĐHĐN Công văn 1075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiếng Lào tại CHDCND Lào.29/02/2016
10 1076/QĐ-ĐHĐN Công văn 1076/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiếng Lào tại CHDCND Lào.29/02/2016