NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1101/TTr-ĐHĐN. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ đào tạo giáo dục thể chất cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.

Số ký hiệu  1101/TTr-ĐHĐN Ngày ban hành  29/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: cv00-525.docx

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 113/ĐHSP-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 113/ĐHSP-ĐT (Số đến 225) Về việc đề nghị ra Quyết định giao đề tài cho học viên cao học29/02/2016
2 372/SNG-LSVK
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 372/SNG-LSVK (Số đến 224) Về việc chương trình xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng do Công ty Selfwing Việt Nam tổ chức.29/02/2016
3 17/ĐHBK-KHCN&HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 17/ĐHBK-KHCN&HTQT (Số đến 226) Về việc hỗ trợ thủ tục tiếp nhận trợ giảng Tiếng Anh Fulbright.29/02/2016
4 187/ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 187/ĐTVNN (Số đến 227) Về việc thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam 2016.29/02/2016
5 453/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 453/QĐ-BGDĐT (Số đến 228) Quyết định về việc giao đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017.29/02/2016
6 630/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 630/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 229) Về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017.29/02/2016
7 480/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 480/QĐ-BGDĐT (Số đến 230) Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.29/02/2016
8 102/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 29/02/2016
Công văn 102/TTr-ĐHSP (Số đến 231) Tờ trình về việc đề nghị ra nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để về hưu.29/02/2016
9 1075/QĐ-ĐHĐN Công văn 1075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiếng Lào tại CHDCND Lào.29/02/2016
10 1076/QĐ-ĐHĐN Công văn 1076/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tiếng Lào tại CHDCND Lào.29/02/2016