NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1120/ĐHĐN-CSVC. Về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng Cơ quan ĐHĐN.

Số ký hiệu  1120/ĐHĐN-CSVC Ngày ban hành  02/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1120-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 63/CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 63/CĐCN (Số đến 239) Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 201602/03/2016
2 61/TTr-CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 61/TTr-CĐCN (Số đến 240) Tờ trình về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Năm học 2014-201502/03/2016
3 287/HD-SNV
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 287/HD-SNV (Số đến 241) Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng02/03/2016
4 1116/ĐHĐN-KHTC Công văn 1116/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.02/03/2016
5 1117/ĐHĐN-KHTC Công văn 1117/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.02/03/2016
6 1118/TB-ĐHĐN Công văn 1118/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.02/03/2016
7 1119/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1119/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016.02/03/2016
8 1121/QĐ-ĐHĐN Công văn 1121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.02/03/2016
9 1122/ĐHĐN-TCCB Công văn 1122/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.02/03/2016
10 1123/QĐ-ĐHĐN Công văn 1123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phong tặng tiến sĩ danh dự.02/03/2016