NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1205/ĐHĐN-KHTC. Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.

Số ký hiệu  1205/ĐHĐN-KHTC Ngày ban hành  07/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: cv00-533.docx

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 444/SNG-LSVK
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 444/SNG-LSVK (Số đến 259) Về việc tổ chức Passerelles Numeriques Viet Nam (Pháp) tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài07/03/2016
2 204/ ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 204/ ĐHBK-ĐT (Số đến 260) Về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn cao học ngành CN Thực Phẩm khóa K2907/03/2016
3 188/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 188/ĐHBK-ĐT (Số đến 262) Về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sỹ chuyên ngành KTXDCT Dân dụng và Công nghiệp khóa K2907/03/2016
4 208/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 208/ĐHBK-ĐT (Số đến 263) Về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS07/03/2016
5 783/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 783/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 264) Về việc cử người tham gia xây dựng Chương trình nghiên cứu Vật lý cho giảng viên trẻ trong các trường đại học07/03/2016
6 746/BGDĐT-KHTC
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 746/BGDĐT-KHTC (Số đến 265) Về việc triển khai chương trình hợp tác Việt Nam - Wallonie-Bruxelles giai đoạn 2016-201807/03/2016
7 647/BGDĐT-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 647/BGDĐT-HTQT (Số đến 266) Về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam07/03/2016
8 776/BGDĐT-VP
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 776/BGDĐT-VP (Số đến 267) Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục bí mật nhà nước ngành giáo dục và đào tạo07/03/2016
9 43/CV-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 43/CV-BATGT (Số đến 268) Về việc tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông07/03/2016
10 44/CTHĐ-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 07/03/2016
Công văn 44/CTHĐ-BATGT (Số đến 269) Chương trình hành động phối hợp triển khai thực hiện: "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ"07/03/2016