NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1211/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.

Số ký hiệu  1211/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  08/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1211.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 04/TTr-ĐHBK-CSVC
    Số đến:

Ngày đến: 08/03/2016
Công văn 04/TTr-ĐHBK-CSVC (Số đến 275) Tờ trình xin phê duyệt bảng dự trù kế hoạch chi tiết mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất năm 2016 của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN08/03/2016
2 619/TB-SGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 08/03/2016
Công văn 619/TB-SGDĐT (Số đến 276) Thông báo chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng08/03/2016
3 1207/QĐ-ĐHĐN Công văn 1207/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.08/03/2016
4 1209/QĐ-ĐHĐN Công văn 1209/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.08/03/2016
5 1210/QĐ-ĐHĐN Công văn 1210/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa, lớp QT18.1LTN ngành Quản trị kinh doanh đợt thi ngày 26, 27/3/2016 tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.08/03/2016
6 1212/QĐ-ĐHĐN Công văn 1212/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.08/03/2016
7 1213/QĐ-ĐHĐN Công văn 1213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.08/03/2016
8 1214/TB-ĐHĐN Công văn 1214/TB-ĐHĐN Thông báo về quy định mức thu các hoạt động tuyển sinh năm 2016.08/03/2016
9 1215/QĐ-ĐHĐN Công văn 1215/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT-ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.08/03/2016
10 1216-1217/ĐHĐN-HTQT Công văn 1216-1217/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.08/03/2016