NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1221/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.

Số ký hiệu  1221/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  09/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1221.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 29/ĐANN-GSĐG
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 29/ĐANN-GSĐG (Số đến 276) Về việc đôn đốc nộp báo cáo09/03/2016
2 114/SKHCN-VP
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 114/SKHCN-VP (Số đến 277) Về việc đề nghị báo cáo nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của UBTVQH về KH&CN09/03/2016
3 672/HD-PTM
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 672/HD-PTM (Số đến 278) Hướng dẫn tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ năm 201609/03/2016
4 274/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 274/ĐHKT-ĐT (Số đến 279) Giới thiệu danh sách hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở09/03/2016
5 74/CĐCN-TTr
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 74/CĐCN-TTr (Số đến 280) Tờ trình về việc xin điều chỉnh phương án tuyển sinh riêng năm 201609/03/2016
6 1222/QĐ-ĐHĐN Công văn 1222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
7 1223/QĐ-ĐHĐN Công văn 1223/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
8 1224/QĐ-ĐHĐN Công văn 1224/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
9 1225/ĐHĐN-TCCB Công văn 1225/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh.09/03/2016
10 1226/QĐ-ĐHĐN Công văn 1226/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.09/03/2016