NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1258/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

Số ký hiệu  1258/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  11/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1258.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 84/TTr-CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 84/TTr-CĐCN (Số đến 291) Tờ trình về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-202011/03/2016
2 28/TTr-ĐHBK
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 28/TTr-ĐHBK (Số đến 292) Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Bách khoa Hạng mục: Kho vật tư tổ điện nước và cổng phụ ký túc xa11/03/2016
3 289/HDCĐPC-KT
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 289/HDCĐPC-KT (Số đến 293) Về việc kiểm tra công tác an toàn PCCC11/03/2016
4 28/ĐHBK-TCHC
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 28/ĐHBK-TCHC (Số đến 294) Về việc đăng ký thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 201611/03/2016
5 152/PC&CC(CC)
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 152/PC&CC(CC) (Số đến 295) Về việc tổ chức phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 201611/03/2016
6 06/KH-BCH
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 06/KH-BCH (Số đến 297) Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua quyết thắng "Vững bưới dưới ngọn cờ Quyết thắng" trong Cụm tự vệ khối Hành chính sự nghiệp11/03/2016
7 303/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 303/TTr-ĐHKT (Số đến 298) Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ11/03/2016
8 276/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 11/03/2016
Công văn 276/ĐHKT-ĐT (Số đến 299) Về việc cho phép SV học chương trình 2 tại Trường Đại học Kinh tế học kỳ 2 năm học 2015-201611/03/2016
9 1259/QĐ-ĐHĐN Công văn 1259/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.11/03/2016
10 1260/QĐ-ĐHĐN Công văn 1260/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.11/03/2016