NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1351/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc các mô đun và xét cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN - khóa 1.

Số ký hiệu  1351/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  18/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1351-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 422/KTNN-CN III
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 422/KTNN-CN III (Số đến 349) Về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán tại Đại học Đà Nẵng18/03/2016
2 94/QĐ-TTg
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 94/QĐ-TTg (Số đến 350) Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ18/03/2016
3 331, 330/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 331, 330/TTr-ĐHKT (Số đến 351, 352) Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn Thạc sĩ18/03/2016
4 329/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 329/TTr-ĐHKT (Số đến 353) Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ18/03/2016
5 35/BC-ĐHBK
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 35/BC-ĐHBK (Số đến 354) Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất chương trình xây dựng văn bản18/03/2016
6 318/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 318/ĐHNN-ĐT (Số đến 355) Về việc xin ý kiến chỉ đạo trường hợp sinh viên Lamangkone Launhiada thiếu chứng chỉ GDTC18/03/2016
7 65/VQHQG-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 65/VQHQG-HTQT (Số đến 348) Về việc thông báo tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ về thiết kế đô thị và cảnh quan18/03/2016
8 383/BGDĐT-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 383/BGDĐT-TCCB (Số đến 333) Về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GDĐT18/03/2016
9 4955b/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 4955b/QĐ-BGDĐT (Số đến 334) Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo khởi công mới năm 201618/03/2016
10 761/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 18/03/2016
Công văn 761/QĐ-BGDĐT (Số đến 335) Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III18/03/2016