NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 184/ĐHKT số đến . (Số đến 813) Về việc đề nghị hỗ trợ một số trang thiết bị thư viên

Số ký hiệu  184/ĐHKT Ngày ban hành  24/09/2014
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 813_1411529709.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3283/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 24/09/2014
Công văn 3283/QĐ-BGDĐT (Số đến 814) Quyết định về việc cử cán bộ đi học sau đại học tai nước ngoài diện hiệp định24/09/2014
2 142/ĐHBK-HCTH
    Số đến:

Ngày đến: 24/09/2014
Công văn 142/ĐHBK-HCTH (Số đến 815) Về việc đề nghị giải quyết trường hợp viên chức xin chấm dứt hợp đồng LĐ24/09/2014
3 02/SNV-BTĐKT
    Số đến:

Ngày đến: 23/09/2014
Công văn 02/SNV-BTĐKT (Số đến 808) Về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng23/09/2014
4 808/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 23/09/2014
Công văn 808/TB-BGDĐT (Số đến 809) Thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-201523/09/2014
5 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD
    Số đến:

Ngày đến: 23/09/2014
Công văn 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD (Số đến 810) Về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 201523/09/2014
6 170/BC-CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 23/09/2014
Công văn 170/BC-CĐCN (Số đến 811) Về việc bổ nhiệm cán bộ23/09/2014
7 02/TTr-KGDTC
    Số đến:

Ngày đến: 23/09/2014
Công văn 02/TTr-KGDTC (Số đến 812) Tờ trình về việc đề nghị ủy quyền và sử dụng con dấu23/09/2014
8 5111/BGDĐT-VP
    Số đến:

Ngày đến: 22/09/2014
Công văn 5111/BGDĐT-VP (Số đến 804) Về việc triệu tập đại biểu tham dự HN triển khai Phương án thi TN THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 201522/09/2014
9 818/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/09/2014
Công văn 818/TB-BGDĐT (Số đến 805) Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội nghị triển khai phương án thi TN THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 tại địa điểm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế22/09/2014
10 315/PHKT
    Số đến:

Ngày đến: 22/09/2014
Công văn 315/PHKT (Số đến 806) Về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường22/09/2014