NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 216/ĐHKT-ĐT số đến . (Số đến 218) Giới thiệu danh sách hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Số ký hiệu  216/ĐHKT-ĐT Ngày ban hành  26/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 218-216-dhhkt-dht_1456450351.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 66/TTr-PHKT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 66/TTr-PHKT (Số đến 212) Tờ trình xin điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình Cải tạo hành lang nhà A thành phòng họp thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum26/02/2016
2 410/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 410/QĐ-BGDĐT (Số đến 214) Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đà án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"26/02/2016
3 65/TTr-PHKT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 65/TTr-PHKT (Số đến 215) Tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo tiếng Lào tại Tỉnh Chămpasăk, nước CHDCND Lào26/02/2016
4 144/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 144/ĐHNN-ĐT (Số đến 216) Về báo cáo danh mục ngành đào tạo liên thông và môn thi liên thông26/02/2016
5 217/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 217/ĐHKT-ĐT (Số đến 217) Về việc đề nghị chỉnh sửa thông tin cá nhân của học viên26/02/2016
6 219/BHXH-PT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 219/BHXH-PT (Số đến 221) Về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN26/02/2016
7 59/CĐCN-QLKH&HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 26/02/2016
Công văn 59/CĐCN-QLKH&HTQT (Số đến 222) Về việc xin phép tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh Chương trình Fulbright26/02/2016
8 1058/QĐ-ĐHĐN Công văn 1058/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương.26/02/2016
9 1059/QĐ-ĐHĐN Công văn 1059/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu.26/02/2016
10 1060/QĐ-ĐHĐN Công văn 1060/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.26/02/2016