NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT số đến . (Số đến 671) Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/06/2016

Số ký hiệu  2092/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành  16/05/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 671-2092-bgddht-khcnmt_1463386263.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 253/ĐHNT-SĐH
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 253/ĐHNT-SĐH (Số đến 674) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu16/05/2016
2 67/CPN-HTQT&TT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 67/CPN-HTQT&TT (Số đến 665) Về việc tham gia chương trình CLIENT II16/05/2016
3 362/SKHCN-TTTT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 362/SKHCN-TTTT (Số đến 666) Về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 201616/05/2016
4 2091/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 670) Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 201616/05/2016
5 2058/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 2058/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 672) Về việc tổ chức thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-516/05/2016
6 65-CV/BCSĐ
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 65-CV/BCSĐ (Số đến 673) Về việc tiến hành sơ kết công tác đánh giá cán bộ phục vụ xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý16/05/2016
7 2046/QĐ-ĐHĐN Công văn 2046/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.16/05/2016
8 2047/QĐ-ĐHĐN Công văn 2047/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.16/05/2016
9 2048/QĐ-ĐHĐN Công văn 2048/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa đào tạo trọng tài Bóng ném bãi biển.16/05/2016
10 2049/QĐ-ĐHĐN Công văn 2049/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro phụ cho tòa nhà C (9 tầng).16/05/2016