NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 496/ĐHNN-KHTC số đến . (Số đến 680) Về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư số 98/TTLT-BTC-BGDĐT

Số ký hiệu  496/ĐHNN-KHTC Ngày ban hành  17/05/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 680-496-dhhnn-khtc_1463449069.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2074/ĐHĐN-HTQT Công văn 2074/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHKT tổ chức hội thảo về tài chính 2016.17/05/2016
2 2075/LT-ĐHĐN Công văn 2075/LT-ĐHĐN Về việc tổ chức Chương trình tham quan học tập nước ngoài hè năm 2016.17/05/2016
3 372/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 372/TTr-ĐHSP (Số đến 677) Tờ trình về việc xin ủy quyền tuyển sinh bậc Trung cấp, ngành SP Mầm non, hệ VLVH và bậc Cao đẳng, ngành GD Mầm non, hệ VLVH17/05/2016
4 506/ĐHNN
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 506/ĐHNN (Số đến 678) Về việc tiếp trường Đại học Kookmin Hàn Quốc sang làm việc với trường17/05/2016
5 498/ĐHNN-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 498/ĐHNN-HTQT (Số đến 679) Về việc công ty TNHH Hyosung tổ chức tuyển dụng tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN17/05/2016
6 503/ĐHNN-KHTC
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 503/ĐHNN-KHTC (Số đến 681) Về việc xây dựng thuyết minh và khái toán triển khai nhiệm vụ Đề an NNQG 2020 năm 201617/05/2016
7 223-CV/BTV
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 223-CV/BTV (Số đến 682) Về việc đẩy mạnh tuyên truyền và đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202117/05/2016
8 162/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 162/TTr-ĐHSP (Số đến 683) Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trường Đại học Sư phạm17/05/2016
9 403/QĐ-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 403/QĐ-ĐHSP (Số đến 684) Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài17/05/2016
10 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD
    Số đến:

Ngày đến: 17/05/2016
Công văn 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD (Số đến 685) Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghê nghiệp giảng viên cao cấp (hang I), giảng viên chính (hạng II) năm 201617/05/2016