NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1439/ĐHBK-ĐT số đến . (Số đến 1423) Về việc đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN cho NCS

Số ký hiệu  1439/ĐHBK-ĐT Ngày ban hành  30/09/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 1423-1439-dhhbk-dht_1475226387.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH (Số đến 1416) Về việc cung cấp số liệu30/09/2016
2 679/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 679/TTr-ĐHSP (Số đến 1417) Tờ trình về việc đề nghị được xét tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non bậc cao đẳng và đại học, hệ vừa làm vừa học30/09/2016
3 1024/ĐHNN-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 1024/ĐHNN-HTQT (Số đến 1418) Về việc Giáo sư Hàn Quốc đến giảng dạy lớp học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ30/09/2016
4 713/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 713/TB-BGDĐT (Số đến 1419) Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực30/09/2016
5 4806/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1420) Về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp30/09/2016
6 3661/VP-KT2
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 3661/VP-KT2 (Số đến 1421) Về việc phối hợp tổ chức Ngày CNTT Nhật Bản 2016 tại Đà Nẵng 30/09/2016
7 704/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 704/TB-BGDĐT (Số đến 1422) Thông báo ghi thu, ghi chi học phí, lệ phí năm 201530/09/2016
8 229/CV-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 229/CV-BATGT (Số đến 1424) Về việc nhận tài liệu tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP30/09/2016
9 75/KTVN
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 75/KTVN (Số đến 1425) Về việc đề nghị bố trí lịch làm việc với nhóm chuyên gia của Viện Kinh tế Việt Nam30/09/2016
10 135/ĐHBK-KT&ĐBCLGD
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 135/ĐHBK-KT&ĐBCLGD (Số đến 1426) Về việc gửi báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN của CTTTT30/09/2016