NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 4796/BGDĐT-GDĐH số đến . (Số đến 1429) Về việc góp ý dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Số ký hiệu  4796/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành  03/10/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 1429-4796-bgddht-gddhh_1475479178.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 122/ĐHBK-TCHC
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 122/ĐHBK-TCHC (Số đến 1427) Về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh NN03/10/2016
2 668/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 668/TTr-ĐHSP (Số đến 1428) Tờ trình về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP03/10/2016
3 4797/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4797/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1430) Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học03/10/2016
4 4795/BGDĐT-CSVCTBTH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4795/BGDĐT-CSVCTBTH (Số đến 1431) Về việc báo cáo giải ngân vốn đầu tư đến 30/9/201603/10/2016
5 705/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 705/TB-BGDĐT (Số đến 1432) Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 201603/10/2016
6 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH (Số đến 1416) Về việc cung cấp số liệu30/09/2016
7 679/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 679/TTr-ĐHSP (Số đến 1417) Tờ trình về việc đề nghị được xét tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non bậc cao đẳng và đại học, hệ vừa làm vừa học30/09/2016
8 1024/ĐHNN-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 1024/ĐHNN-HTQT (Số đến 1418) Về việc Giáo sư Hàn Quốc đến giảng dạy lớp học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ30/09/2016
9 713/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 713/TB-BGDĐT (Số đến 1419) Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực30/09/2016
10 4806/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1420) Về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp30/09/2016