NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 434/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Sâm

Số ký hiệu  434/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  25/01/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 434.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 424/QĐ-ĐHĐNQuyết định 424/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học được bảo vệ luận văn25/01/2014
2 425/QĐ-ĐHĐNQuyết định 425/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân An25/01/2014
3 426/QĐ-ĐHĐNQuyết định 426/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hoàng Minh Tuấn25/01/2014
4 427/QĐ-ĐHĐNQuyết định 427/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Thanh Đạt25/01/2014
5 428/QĐ-ĐHĐNQuyết định 428/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Anh Tuấn25/01/2014
6 429/QĐ-ĐHĐNQuyết định 429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Hùng25/01/2014
7 430/QĐ-ĐHĐNQuyết định 430/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Quốc Việt25/01/2014
8 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Vương Thanh Hòa25/01/2014
9 432/QĐ-ĐHĐNQuyết định 432/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Đình Hưng25/01/2014
10 433/QĐ-ĐHĐNQuyết định 433/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Huỳnh Công Ân25/01/2014