NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 414/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành "Hệ thống thông tin" của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  414/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  24/01/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 414.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 398/QĐ-ĐHĐNQuyết định 398/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Mai Vi24/01/2014
2 399/QĐ-ĐHĐNQuyết định 399/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Saycocie Pasaykhone24/01/2014
3 402/QĐ-ĐHĐNQuyết định 402/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư24/01/2014
4 403/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 403/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc cho phép sinh viên hệ chính quy chuyển chương trình đào tạo từ đại học xuống cao đẳng: Trần Hùng24/01/2014
5 407/QĐ-ĐHĐNQuyết định 407/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cử bán bộ đi đào tạo Thạc sĩ: Phan Quang Thịnh24/01/2014
6 408/QĐ-ĐHĐNQuyết định 408/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cho phép cán bộ đi nước ngoài: Phan Ngọc Thiết24/01/2014
7 409/QĐ-ĐHĐNQuyết định 409/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác tại Ấn Độ: Nguyễn Thị Minh Tâm24/01/2014
8 410/QĐ-ĐHĐNQuyết định 410/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn cho cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Thị Hải Vân24/01/2014
9 413/QĐ-ĐHĐNQuyết định 413/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo học từ xa24/01/2014
10 415/QĐ-ĐHĐNQuyết định 415/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thay đổi môn thi cơ sở ngành trong kỳ thi tuyển sinh cao học24/01/2014