NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 265/QĐ-ĐHĐN. Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Phan Tuấn Hoàng

Số ký hiệu  265/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  17/01/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 265.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 282/QĐ-ĐHĐNQuyết định 282/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Nguyễn Thị Thanh Tâm17/01/2014
2 278/QĐ-ĐHĐNQuyết định 278/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản: Võ Diệp Ngọc Khôi17/01/2014
3 277/ĐHĐN-ĐTQuyết định 277/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc công nhân danh sách học sinh được xét dự tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính qui tập trung năm 2013, thuộc đối tượng cử tuyển17/01/2014
4 272/QĐ-ĐHĐNQuyết định 272/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Hồ Đắc Thụy17/01/2014
5 271/QĐ-ĐHĐNQuyết định 271/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Dương Hiệp Hòa17/01/2014
6 270/QĐ-ĐHĐNQuyết định 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Lê Văn Tú17/01/2014
7 269/QĐ-ĐHĐNQuyết định 269/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Hồ Diễm Chi17/01/2014
8 268/QĐ-ĐHĐNQuyết định 268/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Nghĩa17/01/2014
9 267/QĐ-ĐHĐNQuyết định 267/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Trần Văn Sang17/01/2014
10 266/QĐ-ĐHĐNQuyết định 266/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Quốc Tuấn17/01/2014