NỘI DUNG VĂN BẢN

Tờ trình 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT. Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân

Số ký hiệu  201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Ngày ban hành  14/01/2014
Loại văn bản  Tờ trình Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 201.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 868/TTr-ĐHĐNTờ trình 868/TTr-ĐHĐN Tờ trình cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ - Hệ thống thông tin02/01/4224
2 822/ĐHĐN-SĐHTờ trình 822/ĐHĐN-SĐH V/v Báo cáo giải quyết kết quả thẩm định hồ sơ của NCS Nguyễn Thị Bích Thủy02/01/4221
3 846/ĐHĐN-QLDAXDTờ trình 846/ĐHĐN-QLDAXD V/v xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà đa năng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN02/01/4221
4 849/ĐHĐNTờ trình 849/ĐHĐN V/v lập kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 201402/01/4221
5 851/ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 851/ĐHĐN-KHCNMT V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ02/01/4221
6 801/ĐHĐNTờ trình 801/ĐHĐN V/v báo cáo bổ nhiệm PGS02/01/4220