NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1176/QĐ-ĐHĐN. Quyết định nghỉ việc để hướng chế độ bảo hiểm xã hội: Đoàn Thị Phước

Số ký hiệu  1176/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  03/10/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1176.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1164/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ03/10/2014
2 1165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan03/10/2014
3 1166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp03/10/2014
4 1167/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản03/10/2014
5 1169/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1169/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hùng03/10/2014
6 1170/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1170/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Trần Nhật Anh03/10/2014
7 1171/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1171/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hải03/10/2014
8 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, viên chức: Đỗ Thu Hà03/10/2014
9 1175/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1175/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Thị Thanh Thanh03/10/2014
10 1177/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1177/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí: Phạm Thị Hồng03/10/2014