NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1195/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 2014

Số ký hiệu  1195/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  03/11/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1195.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1193/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
2 1194/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
3 1196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
4 1197/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
5 1164/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ03/10/2014
6 1165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan03/10/2014
7 1166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp03/10/2014
8 1167/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản03/10/2014
9 1169/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1169/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hùng03/10/2014
10 1170/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1170/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Trần Nhật Anh03/10/2014